Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím vzniklo v roce 1996, od roku 2000 působí v Toulcově dvoře.
Jeho posláním je inspirovat svým programem k zodpovědnému přístupu k lidem, k přírodě a sobě samému. 

Od roku 2001 realizujeme projekt Noemova archa 

Jde o výukovou a socioterapeutickou farmu s původními českými plemeny hospodářských zvířat. 
V České republice jsou původní česká plemena v zemědělské velkovýrobě nahrazena vysokoužitkovými plemeny a některá z nich se ocitla na pokraji vyhynutí (české červinky, valašské ovce, některá plemena králíků). 
Snažíme se o zachování jejich genofondu, odchováváme mláďata a umisťujeme je do vhodných podmínek v dalších chovech.  Vzděláváme širokou veřejnost, hledáme pro zvířata nové „pracovní zařazení“.
Farma se stala „každodenní školou praxe“ pro žáky, studenty, klienty, pracovníky i veřejnost.    
Zvířata jsou „koterapeuti“ při hiporehabilitaci i pracovním začleňování osob se zdravotním postižením. Při vzdělávání a výchově jsou důležitým motivačním i praktickým pedagogickým prvkem. 

Staráme se o více než 80 zvířat. Najdete u nás slepice, kachny, husy, králíky, prasata, ovce, kozy, skot i koně. Každé zvíře denně potřebuje krmivo, vodu, vyčistit stáj, pohyb ve výběhu, preventivní veterinární péči. 365 dnů v roce zajišťujeme životní pohodu našich svěřenců.  Zvířata jsou součástí našeho pracovního týmu.  

Roční náklady na zvířata jsou téměř 1.500.000 Kč. Farma není produkční.  Všechny náklady hradíme z darů, grantů, z výtěžku adopce zvířat a z vlastních zdrojů.
Pokud s námi chcete spolupracovat, budeme rádi. Způsob zvolte podle svého výběru a možností.
Děkujeme. Těšíme se.

Kontakty:

Lenka Skoupá 
E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 739 655 490

Účet na příspěvky na zvířata:
191808730/0300, variabilní symbol 515